Hora (se) INSPIRUJE 2019

Program jednotlivých besed a setkání pro vás nyní připravujeme. Zajímá nás, jaké hosty byste rádi na besedách viděli – můžete nám pomoci vyplněním krátkého dotazníku.